leren

Menu
mbo sociaal maatschappelijk dienstverlener

MBO Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener

 

Als sociaal-maatschappelijk dienstverlener houd jij je bezig met het in kaart brengen van materiele en (daaraan gerelateerde) psychosociale behoeften van de client. Je verzorgt praktische dienstverlening en adviseert over regelingen of voorzieningen. Je behartigt de belangen van je client en gaat vervolgens in overleg met andere disciplines of hulpverleners. Hierbij horen ook taken als dossiervorming en rapporteren. Coördinatie, overleg en afstemming zijn met name gekoppeld aan deze clientgebonden werkzaamheden.

Leren: MBO Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener

Welzijn Euro 1499 MBO